0
0,00 
0 przedmioty
No products in the cart.
0
0,00 
0 przedmioty
No products in the cart.

Regulamin Fizjostacja

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. FIZJOSTACJA świadczy usługi z zakresu fizjoterapii, masażu, treningu personalnego oraz EMS a także z przeprowadzania zajęć prozdrowotnych.
 2. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.fizjostacja.com oraz w recepcji.
 3. FIZJOSTACJA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00 oraz w soboty 8:00-14:00.
 4. FIZJOSTACJA może być nieczynna w dni będące Świętami Kościelnymi, Narodowymi, a także w dni znajdujące się pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 5. Osoby poniżej 18 roku życia w celu skorzystania z usług zobowiązane są do przedstawienia zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji, telefonicznie (511-457-149), mailowo (biuro@fizjostacja.com) lub przez portal BOOKSY.
 7. Klient korzystający z usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia, zachowania ciszy w poczekalni oraz nie niszczenia mienia.

WIZYTY

 1. Na zabieg należy pojawić się punktualnie, w przypadku spóźnienia zastrzega się prawo do skrócenia wizyty.
 2. Zmianę terminu lub jego odwołanie można zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie – 24h wcześniej. Zbyt późne anulowanie skutkuje zrealizowaniem wizyty z karnetu.
 3. Brak anulowania umówionego terminu bez wcześniejszego powiadomienia i braku kontaktu od osoby zapisanej skutkuje utratą danego zabiegu z pakietu. Wówczas wizytę uznaje się za zrealizowaną.
 4. Ważność karnetów:
  Fizjoterapia/masaże/treningi personalne – 3 miesiące od daty zakupu.
  Treningi EMS – 8 wejść – 2 miesiące, 12 wejść – 3 miesiące, 4 wejścia – 6 miesięcy.
  Zajęcia grupowe – 1 miesiąc.
 5. Z usług fizjoterapeutycznych i masaży korzystać mogą osoby nie posiadające przeciwwskazań do ich wykonania. Klient zobowiązany jest do poinformowania terapeutów o ewentualnych chorobach i problemach zdrowotnych.
 6. Z usługi treningu EMS mogą korzystać osoby nie posiadają przeciwwskazań, pełnoletnie oraz te od 16 roku życia po zgodzie rodzica.
 7. Udział w kameralnych zajęciach prozdrowotnych jest możliwy po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły chęć stałej rezerwacji.
 8. Kobiety w ciąży, które chcą brać udział w zajęciach grupowych, powinny przedstawić zaświadczenie od lekarza wyrażającego zgodę na uczestnictwo.